Scroll Top

Interessante sites

De website van ons pensioenfonds:
www.pensioenfondsvanlanschot.nl

De website van onze pensioenadministrateur:
www.azl-group.com

De website van de NVOG, de overkoepelende organisatie van de verenigingen van gepensioneerden:
www.gepensioneerden.nl

Een verklarend woordenboek, waarin alle pensioenbegrippen zijn opgenomen:
www.pensioenbegrippen.nl

Wilt u meer weten over vertegenwoordiging van gepensioneerden in de besturen van pensioenfondsen:
www.stichtingvandearbeid.nl

Algemene informatie over pensioenen:
www.pensioen.plein.nl
www.pensioen.startpagina.nl

Onafhankelijk advies t.a.v. pensioenen:
www.pensioenkijker.nl
www.pensioenplatform.nl

Pensioenen zijn onderworpen aan twee vormen van toezicht, gedragstoezicht en toezicht op beleggingen:
www.dnb.nlĀ (gedragstoezicht)
www.afm.nl (toezicht op beleggingen)

On-line service voor gepensioneerden. Deze website van Achmea geeft antwoorden op vragen over inkomen, nalatenschap enz.:
www.goedenwel.nl