Lidmaatschap

Leden kunnen zijn: diegenen -of hun nagelaten betrekkingen- die een pensioenuitkering ontvangen van de Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot. Voor deze groep behartigt de VGL de belangen in relatie tot de Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot, terwijl daarnaast ook de sociale aspecten aandacht krijgen.

De vereniging organiseert onder meer de navolgende activiteiten: voor de leden een Nieuwjaarsbijeenkomst in januari, de Algemene Ledenvergadering in april, een jaarlijks uitstapje in september en een Golftoernooi in oktober/november alsmede een Informatiebijeenkomst in november

 
Leuk dat u lid wilt worden van onze vereniging.
De jaarlijkse contributie bedraagt vooralsnog slechts € 25,-.
U kunt zich inschrijven middels onderstaand formulier.