Terugblik

Jaarlijkse informatie bijeenkomst 2019

Op 20 november vond onze jaarlijkse informatieve bijeenkomst plaats in het Auditorium van de Van Lanschot Toren.

Rond de 80 gepensioneerden werden door mevrouw Emilie Schols (lid van het verantwoordingsorgaan van ons pensioenfonds) bijgepraat over de ontwikkelingen in pensioenland en dan met name over de ontwikkelingen bij het Pensioenfonds Van Lanschot. Dit keer in het bijzonder over het feit dat Van Lanschot besloten heeft dat er per 1 januari 2020 geen nieuwe instroom meer plaatsvindt in het pensioenfonds. De consequenties van de transitie naar een zgn. gesloten pensioenfonds zullen op korte termijn aan alle belanghebbenden (actieven, gepensioneerden en zgn. slapers) schriftelijk worden medegedeeld door het pensioenfonds.

Aan het einde van deze bijeenkomst heeft de heer Luc Aben, hoofdeconoom van Van Lanschot-Kempen, ons in een gloeiend betoog geïnformeerd over de economische en politieke ontwikkelingen in de wereld en de gevolgen daarvan op de financiële markten.