Terugblik

Algemene ledenvergadering 2019

Op 17 april 2019 vond de ALV plaats in het Auditorium: 65 personen  waren aanwezig.

Tijdens deze bijeenkomst werd door de voorzitter van het pensioenfonds, Sako Zeverijn, alsmede door onze vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds, Emilie Schols, een toelichting gegeven over het wel en wee van ons pensioenfonds én de ontwikkelingen m.b.t. het Nederlandse pensioenstelsel.

Met algemene stemmen werd Bart Franken als nieuw bestuurslid van onze vereniging benoemd. Hij volgt Leo Mertens op.