Scroll Top

Het doel van de

VERENIGING

van gepensioneerden Van Lanschot

het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij de Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot;

het behartigen in de meest ruime zin van gemeenschappelijke belangen van haar leden. 

het bevorderen van de onderlinge saamhorigheid tussen haar leden, het bevorderen van de binding met F. van Lanschot Bankiers N.V. en het bevorderen van de rol die de leden (kunnen) spelen als ambassadeur van de bank.

LIDMAATSCHAP

Leden kunnen zijn: diegenen -of hun nagelaten betrekkingen- die direct vanuit een functie bij de bank zijn gepensioneerd (of van de VUT gebruik hebben gemaakt, dan wel zgn. zijn ge-outsourced).  Voor deze groep behartigt de VGL de belangen in relatie tot de Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot, terwijl daarnaast ook de sociale aspecten aandacht krijgen.

De vereniging organiseert onder meer de navolgende activiteiten: voor de leden een Nieuwjaarsbijeenkomst in januari, de Algemene Ledenvergadering in april, een jaarlijks uitstapje in september en een Golftoernooi in oktober/november alsmede een Informatiebijeenkomst in november.

 

KOSTEN LIDMAATSCHAP
€ 25,00

VERSLAG ACTIVITEITEN

Wedstrijd geannuleerd i.v.m. wateroverlast op de Golfbaan alsmede de slechte weersverwachting

Op deze dag wordt de VGL Golfdag georganiseerd, Er wordt een 9-holes wedstrijd gespeeld op Golfclub Landgoed Coudewater.

Ontvangst om 12.00 uur, aanvang wedstrijd 13.00 uur en wordt afgesloten met en dagschotel (vlees/vis) plus nagerecht.

Aanmelden kan tot 6 november. De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd.

De jaarlijkse Informatieve Ledenbijeenkomst vindt op deze dag plaats. Dit keer een zeer belangrijke bijeenkomst omdat dan uit de doeken wordt gedaan hoe de stand van zaken is ten aanzien van de transitie van het huidige pensioenstelsel naar dat onder de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen.

Het is belangrijk om uw deelname aan deze bijeenkomst aan te kondigen per mail aan info@vvgvanlanschot.nl

Uiterst belangrijk voor alle gepensioneerden aangezien dan inzicht wordt verkregen in de effecten ervan op het individuele pensioen.

Daarnaast zal RvB lid Richard Bruens ons bijpraten over de ontwikkelingen binnen Van Lanschot-Kempen.

CONTACT
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen via onderstaand formulier of een e-mail sturen naar info@vvgvanlanschot.nl

  GEGEVENS

  Ons bestuur bestaat uit:

  Bart Franken, voorzitter
  Jacques van der Schans, secretaris
  Piet van Schijndel, penningmeester
  Ineke Doomernik, lid
  John van Berkum, lid
  Ruud Verberne, lid
  Jos Wolff, lid

  p/a Postbus 1021
  5200 HC  ‘s-Hertogenbosch
  Bankrekening: NL49FVLB0227111540
  Inschrijving KvK Oost Brabant: 17213714

  CONTACT
  Heeft u een vraag of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen via onderstaand formulier of een e-mail sturen naar info@vvgvanlanschot.nl

   GEGEVENS

   Ons bestuur bestaat uit:

   Bart Franken, voorzitter
   Jacques van der Schans, secretaris
   Piet van Schijndel, penningmeester
   Ineke Doomernik, lid
   John van Berkum, lid
   Ruud Verberne, lid
   Jos Wolff, lid

   p/a Postbus 1021
   5200 HC  ‘s-Hertogenbosch
   Bankrekening: NL49FVLB0227111540
   Inschrijving KvK Oost Brabant: 17213714