Scroll Top

Het doel van de

VERENIGING

van gepensioneerden Van Lanschot

het behartigen van de belangen van haar leden als belanghebbenden bij de Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot;

het behartigen in de meest ruime zin van gemeenschappelijke belangen van haar leden. 

het bevorderen van de onderlinge saamhorigheid tussen haar leden, het bevorderen van de binding met F. van Lanschot Bankiers N.V. en het bevorderen van de rol die de leden (kunnen) spelen als ambassadeur van de bank.

LIDMAATSCHAP

Leden kunnen zijn: diegenen -of hun nagelaten betrekkingen- die een pensioenuitkering ontvangen van de Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot. Voor deze groep behartigt de VGL de belangen in relatie tot de Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot, terwijl daarnaast ook de sociale aspecten aandacht krijgen.

De vereniging organiseert onder meer de navolgende activiteiten: voor de leden een Nieuwjaarsbijeenkomst in januari, de Algemene Ledenvergadering in april, een jaarlijks uitstapje in september en een Golftoernooi in oktober/november alsmede een Informatiebijeenkomst in november.

 

KOSTEN LIDMAATSCHAP
€ 25,00

VERSLAG ACTIVITEITEN

Op woensdag 18 september 2024 zal het jaarlijkse uitstapje plaatsvinden.

Hoewel alles nog een verrassing moet blijven kan al wel worden gemeld dat met een dagvullend programma moet worden rekening gehouden. D.w.z. dat de dag wordt afgesloten met een diner.
De uitnodigingen zullen begin juni aan de leden worden verstuurd.

CONTACT
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen via onderstaand formulier of een e-mail sturen naar info@vvgvanlanschot.nl

  GEGEVENS

  Ons bestuur bestaat uit:

  Bart Franken, voorzitter
  Jacques van der Schans, secretaris
  Piet van Schijndel, penningmeester
  Ineke Doomernik, lid
  John van Berkum, lid
  Ruud Verberne, lid
  Jos Wolff, lid

  p/a Postbus 1021
  5200 HC  ‘s-Hertogenbosch
  Bankrekening: NL49FVLB0227111540
  Inschrijving KvK Oost Brabant: 17213714

  CONTACT
  Heeft u een vraag of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen via onderstaand formulier of een e-mail sturen naar info@vvgvanlanschot.nl

   GEGEVENS

   Ons bestuur bestaat uit:

   Bart Franken, voorzitter
   Jacques van der Schans, secretaris
   Piet van Schijndel, penningmeester
   Ineke Doomernik, lid
   John van Berkum, lid
   Ruud Verberne, lid
   Jos Wolff, lid

   p/a Postbus 1021
   5200 HC  ‘s-Hertogenbosch
   Bankrekening: NL49FVLB0227111540
   Inschrijving KvK Oost Brabant: 17213714